Sadź bezpośrednio od hodowcy
Gwarancja 100% wzrostu
W ciągu 3-4 dni w domu
Niedobrze, gwarancja zwrotu pieniędzy

Tulip darwin hybrid Big Chief 11/12 cm

Tulipa darwin hybrid 'Apeldoorn'
Cebula kwiatowa
Rozmiar żarówki 11/12
10 cebul tulipana
Kwiaty cięte
14,95 zł
Dostępny ponownie następnej jesieni
SKU
A13488
  • Kup 3 po 13,46 zł za każdy i zaoszczędź 10%
  • Kup 5 po 12,71 zł za każdy i zaoszczędź 15%
  • Czas dostawy 3-4 dni
  • Gwarancja zwrotu pieniędzy
  • Koszty wysyłki od 24,95 zł
  • Kup teraz zapłać później

  • 10 x Tulipa darwin hybrid 'Apeldoorn'

  • 10 x Tulipa darwin hybrid 'Apeldoorn'
Detale
Nazwa botanicznaTulipa darwin hybrid 'Apeldoorn'
KategoriaTulips
Subcategorydarwin hybrid
Dostarczone jakoCebulki kwiatowe
Ilość10x
KwiatyTak
Czas kwitnieniaWiosna
PachnącyNie
Kwiaty cięteTak
OwoceNie
JadalnyNie
LokalizacjaSłońce i cień
WytrzymałyTak
OkrywowaNie
NaturalizacjaNie
Głębokość rośliny10cm
Typ glebyWszystkie rodzaje gleb
W pełni dorosła wysokość40cm - 60cm
TrującyNie
Rozmiar11/12
USPkwiat cięty
Price per itemzł 1,50

Jak zadbać o Tulip darwin hybrid Big Chief 11/12 cm

Tulipany nadaj¹ siê idealnie do ogrodów skalnych, na rabaty lub do pojemników. Rosn¹ najlepiej na s³onecznym, os³oniêtym od wiatru miejscu o przepuszczalnym, ¿yznym, miêkkim, próchniczym pod³o¿u. Aby cebule nie zgni³y podczas zimy w pod³o¿y do do³ka sypiemy warstwê drobnego ¿wirku. Cebule tulipanów nale¿y posadziæ tzw. ‘noskiem’ do góry na g³êbokoœæ 10-12 cm, w rostawie 5 cm. Naj³adniej prezentuj¹ siê posadzone w grupach po 5-10 sztuk. Po posadzeniu obsypujemy warstw¹ gleby i podlewamy wod¹. Gdy ³odyga kwiatowa osi¹gnie wysokoœæ 10 cm tulipany stosujemy nawóz o du¿ej zawartoœci potasu, przez co kwitnienie bêdzie obfite. Na zimê w pierwszym roku po posadzeniu stosujemy œció³kê z warstwy kory, s³omy lub suchych liœci, która zabezpieczy cebule przez mrozem. Œció³kê usuwamy wiosn¹, po ostatnich spodziewanych przymrozkach. Po kwitnieniu podajemy nawóz o du¿ej zawartoœci azotu i pozostawiamy liœcie, aby samoistnie obumar³y (œcinamy je dopiero kiedy stan¹ siê zupe³nie ¿ó³te). Po zaschniêciu liœci cebule mo¿a wykopaæ, przesuszyæ, a nastêpnie przechowywaæ w ch³odnym i suchym miejscu. Taki zabieg zapewni piêkne obfite kwitnienie. W przypadku pozostawienia cebul w ziemi iloœæ p¹ków kwiatowych bêdzie mala³a z up³ywem lat.

©2024 Bulbs Direct B.V. - Fotografia ©Plantazon®